AsiaHabit Digital

Általános Szerződési Feltételek

1. Fogalmak

1.1 Szolgáltató

A Szolgáltató alatt minden esetben az adatkezelési tájékoztatóban definiált AsiaHabit Digital Co.,Ltd. értendő.

1.2 Szolgáltatás

Az Megrendelő üzleti folyamatainak támogatása céljából a Szolgáltató által biztosított tevékenységek összessége informatikai rendszerek létrehozásával, működtetésével, informatikai megoldások kiválasztásával, tervezésével, létrehozásával vagy használatával összefüggő tanácsadás, oktatás, hibaelhárítás és egyéb üzleti, ügyviteli tanácsadás, segítség, adatfeldolgozási tevékenység. A standard Szolgáltatások felsorolását és leírását a Szolgáltató Honlapja tartalmazza. Szolgáltató egyedi-, járulékos- és Közvetített szolgáltatásokat is nyújt, melyek felsorolását, részletes meghatározását, valamint igénybevételének feltételeit és módját egyedi ajánlatban rögzíti.

1.3 Közvetített szolgáltatás

Szolgáltató által saját nevében vásárolt és a Szerződés alapján a Szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában és nem feltétlenül változatlan áron továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás.

1.4 Járulékos szolgáltatás

Szolgáltató által a Szerződés keretében elvégzendő kapcsolódó szolgáltatások, mint az adatmigráció, integráció, bevezetés, szaktanácsadás, oktatás, telepítés, tesztelés.

1.5 Szolgáltatás bevezetése

Szolgáltató egyszeri szolgáltatása, amely – Megrendelő igénye szerint – az alábbi szolgáltatásokat tartalmazhatja a Felek közötti megbeszélések keretén belül:

Felek a megbeszéléseket online telekommunikációs eszközök segítségével tartják. A Bevezetés egyszeri Díját az Egyedi Szerződés tartalmazza.

1.6 Szaktanácsadás

Szolgáltató olyan szolgáltatása, amelynek keretében Megrendelő már meglévő rendszerének megismerését, felülvizsgálatát, Megrendelő igényeinek felmérését végzi, szakvéleményt készít, megoldási lehetőségeket javasol, tanácsot ad, folyamatokat hoz létre vagy optimalizál, fejlesztési tervet készít, ill. más egyéb feladatokat lát el. A Szaktanácsadás egyszeri díját az Egyedi Szerződés tartalmazza.

1.7 Szolgáltató ügyfélkapuja

A szolgáltató által működtetett vállalatirányítási rendszer azon funkciója, amely alkalmas teljes körű értesítési és hibabejelentési tevékenység folytatására. A belépési adatokat az Egyedi Szerződés tartalmazza.

1.8 Szolgáltató honlapja

Szolgáltató honlapja ezen az URL címen elérhető el: ​https://asiahabit.com/hu

1.9 Megrendelő

Azon jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely jelen ÁSZF-ben vagy bármely más, a jelen ÁSZF-en alapuló szerződésben leírt szolgáltatást szerződésszerűen, vagy ráutaló magatartással igénybe vesz, használ.

1.10 Megrendelő oldali eszköz

Megrendelő által biztosított hardver és szoftver eszközök, mint például munkaállomás, szerver, operációs rendszer, szoftverek, internet böngésző, internet kapcsolat, stb.

1.11 Egyedi szerződés

Az Megrendelő személyére és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi rendelkezéseket tartalmazó szerződés, amely a mindenkor érvényes ÁSZF-fel együttesen értelmezendő. Az Egyedi szerződés az ÁSZF-től eltérő egyedi rendelkezéseket érvényesen tartalmazhat.

1.12 Szerződés

Az ÁSZF, az Egyedi szerződés, és az aktuális Szolgáltatási periódusra vonatkozó Indexálási tájékoztató együttesen.

1.13 Fél és Felek

Szolgáltató és Megrendelő külön-külön, illetve együttesen.

1.14 Megállapodás szolgáltatási szintekről

Szolgáltató az Egyedi szerződés megkötésekor, annak részeként javaslatot tesz az Megrendelő várható igényeinek és ügyfél-kategóriájának megfelelő szolgáltatási szint (Service Level Agreement: SLA) biztosítására. Megrendelő felár ellenében az ajánlottnál magasabb SLA szintet is választhat. Az ajánlottnál alacsonyabb SLA szint biztosítását Szolgáltató nem vállalja. Három szolgáltatási szintet különböztetünk meg: Kiemelt szint - "High SLA"  ▪️  Normál szint - "Normal SLA"  ▪️  Alacsony szint - "Low SLA"

1.15 Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állási idő a tényleges szolgáltatási idő és az adott szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő hányadosa százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre nem. Szolgáltató által vállalt mértékét az Egyedi szerződésben rögzített SLA szint határozza meg.

1.16 Megosztott feladat

Szolgáltató olyan szolgáltatási feladata, amelyet Megrendelővel vagy Megrendelő által megbízott harmadik féllel együtt végez. A Megosztott Feladatok listáját, amennyiben van ilyen feladat, az Egyedi Szerződés tartalmazza.

1.17 Szolgáltatási díj

Szolgáltatások, Közvetített Szolgáltatások és Járulékos szolgáltatások nyújtásának az Egyedi Szerződésben meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Megrendelő által a Szerződés megszegésével vagy azon kívül Szolgáltatónak okozott károk megtérítését.

1.18 Díjcsomag

Szolgáltató által képzett szolgáltatáscsomag, amelyben Szolgáltató az igénybevétel feltételeit és díjait egymásra való tekintettel határozza meg.

1.19 Indexálás

Szolgáltató évente határozza meg az érvényes szolgáltatási díjait a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó várható közvetlen és közvetett költségeinek és az infláció mértékének figyelembevételével. Megrendelő számára az aktuális Szolgáltatási periódusra vonatkozó indexálásról kiküldött tájékoztató a Szerződés részét képezi.

1.20 Utazási díj

Szolgáltató képviselőjének utazási óradíja arra az esetre, ha Szolgáltató a saját székhelyén vagy telephelyén kívül nyújt szolgáltatást, feltéve ha az utazást a szolgáltatás nem tartalmazza. Az utazási díj 2000 THB óránként. Repülővel történő utazás esetén az utazási idő az indulási reptérre érkezéstől számítandó, az érkezési reptér elhagyásának időpontjáig.

1.21 Utazási költség

Szolgáltató képviseletében eljáró személy Megrendelő által előírt helyszínre történő utazása során felmerülő utazási kiadásai. Ide tartozik a nem prémium repülőjegy-, a taxi- és a szállás díja.

1.22 Számla

Adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú vagy elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely az Megrendelő és a Szolgáltató országaiban egyaránt megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

1.23 Munkanap

Megrendelő székhelye szerinti országában érvényes munkanap.

1.24 Szoftvertámogatás

Szolgáltató folyamatos szolgáltatása, mely szoftverfejlesztési szolgáltatáshoz kapcsolódhat, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

1.25 Oktatás

Szolgáltató egyszeri szolgáltatása, amely – Megrendelő igénye szerint – az alábbi szolgáltatásokat tartalmazhatja, a Felek közötti megbeszélések keretén belül: Szolgáltató ismerteti a szoftver funkcionalitását és a leprogramozott folyamatokat, valamint segíti a kijelölt felhasználóknak, hogy elsajátítsák a szoftver használatát. Az Oktatás a fent nevezett szolgáltatásokon kívül más Járulékos szolgáltatást nem tartalmaz. Szolgáltató a szoftveroktatás esetén csak a Felek közötti megbeszélések keretében végez szolgáltatást. Felek – a megállapodásuktól függően – a Szoftveroktatásokat személyesen vagy telekommunikációs eszközök segítségével tartják. A Szoftveroktatás egyszeri díját az Egyedi Szerződés tartalmazza.

1.26 Adatmigráció

Megrendelő meglévő, strukturált adatait Szolgáltató egy külön program segítségével beemeli a szolgáltatott rendszer adatbázisába. Az Adatmigráció részét képezik az alábbi szolgáltatások:

Az Adatmigráció egyszeri díját, mely függ a feladat bonyolultságától az Egyedi Szerződés tartalmazza.

1.27 Dokumentáció

Írásos szöveg és/vagy illusztráció, amely a számítógépes szoftvert kíséri, vagy be van ágyazva a forráskódba. A dokumentáció elmagyarázza a szoftver működését és/vagy használatát.

1.28 Igényspecifikáció

A megoldandó probléma Megrendelő általi leírása, amire megoldást keresünk. Közérthető nyelvezet jellemzi.

1.29 Funkcionális specifikáció

A funkcionális specifikációt az Megrendelő készíti azzal a céllal, hogy egyértelműen leírja a fejlesztendő termék vagy szolgáltatás elvárt működését és követelményeit. A dokumentációban természetesen nem kell kitérni a funkciók megvalósításának mikéntjére. Komplex rendszerek esetében többszintű funkcionális specifikáció is létezhet rendszer, modul és objektum szinteken. Specifikáció nélkül, vagy pontatlan leírás esetén lehetetlen a feladat pontos feltérképezése, és a megbízható ütemezés. A pontatlan vagy hiányos funkcionális specifikáció miatti károkért Szolgáltató nem felelős. Példa egy tipikus funkcionális specifikáció felépítésére:

1.30 Tesztelés

Szolgáltató egyszeri szolgáltatása, amelynek keretében valamely online platform Megrendelő által meghatározott célra való alkalmasságát ellenőrzi. A Tesztelés egyszeri díját az Egyedi Szerződés tartalmazza.

1.31 Hibakezelés

Szolgáltató fenntartja jogát arra nézve, hogy az azonos kategóriába tartozó hibák javítási sorrendjét maga döntse el, de figyelembe veszi az Megrendelő esetleges prioritási kéréseit. Bővebb tájékoztatás a Bug Bounty programról.

KódLeírásJavítás megkezdése
High-SLA
Javítás megkezdése
Normal-SLA
Javítás megkezdése
Low-SLA
Criticalalapfunkció használatát ellehetetlenítő hibaazonnal2 munkaórán belül6 munkaórán belül
Highalapfunkció használatát megnehezítő vagy késleltető akadály1 órán belül4 munkaórán belül8 munkaórán belül
Normalalapfunkciókat nem érintő hibák4 órán belül6 munkaórán belül12 munkaórán belül
Lowjavaslatok, új funkciók, megjelenés, stb.nincs vállalt határidőnincs vállalt határidőnincs vállalt határidő

1.32 Reszponzív webdizájn

Optimális megjelenés (könnyű olvashatóság, egyszerű navigáció, jó felhasználói élmény) biztosítása a lehető legtöbb különböző méretű eszközön, mint például asztali számítógépen, táblagépen, mobiltelefonon, így a reszponzív megjelenés tökéletesen igazodik a megjelenítő eszközhöz. A reszponzív megjelenés magasabb árát az indokolja, hogy a különböző méretű megjelenítő eszközökre külön-külön el kell készíteni a megjelenést a legjobb eredmény eléréséhez. A több megjelenés- és a megjelenések közötti zökkenőmentes átjárhatóság elkészítése értelemszerűen több erőforrást igényel, mint a nem reszponzív (adaptív) megjelenés kezelése.

2. Megrendelés

Szerződés megkötésére irányuló Megrendelést a Szolgáltatónak címezve írásban lehet megtenni. A Megrendelésnek a Szerződés megkötéséhez szükséges Megrendelői adatokon túl tartalmaznia kell a szolgáltatás létesítéséhez vagy nyújtásához szükséges adatokat. A Megrendelést Szolgáltató jogosult visszautasítani, különösen abban az esetben, ha Megrendelőnek Szolgáltató felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van. Megrendelő a Megrendelést Szolgáltató felé történő megtételekor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, az adatok valóságtartalmáért Megrendelő teljes felelősséggel tartozik.

3. Szerződéskötés

3.1 Szerződés előzményei

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között ugyanazon szolgáltatásra korábban kötött szerződés volt érvényben, az esetlegesen átfedő szolgáltatási időszak tekintetében az újonnan kötött Szerződés a korábbi szerződés helyébe lép. Ebben az esetben az átfedő időszak már kifizetett díjai beszámításra kerülnek.

3.2 Szerződés megkötéséhez szükséges Megrendelői adatok listája

3.3 A Szerződés megkötésekor az Megrendelő által bemutatandó, illetve csatolandó dokumentumok listája

A Szolgáltató az Megrendelőtől aláírási címpéldányt (vagy az aláírási jogot bizonyító okiratot), valamint az illetékes bíróság bejegyző határozatának vagy a cégkivonat 30 (harminc) napnál nem régebbi másolatának csatolását kérheti.

3.4 Az Megrendelői jogviszony létrejötte

Az egyedi Szerződés aláírásával Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF-ben leírtakat megismerte, tudomásul vette és elfogadja, továbbá – a Szolgáltató Honlapja segítségével, és/vagy egyéb díjtalan lehetőségek vagy tájékoztatáskérés igénybe vételével – meggyőződött arról, hogy a szolgáltatás az általa elérni kívánt céloknak megfelel. Jogviszony a Felek között olyan módon jöhet létre, hogy

Abban az esetben, ha Megrendelő az egyedi Szerződést nem küldi meg a Szolgáltató részére a szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjától számított 8 (nyolc) naptári napon belül, úgy a Szolgáltató jogosult megszüntetni a szolgáltatás nyújtását és ilyen esetben az Megrendelői jogviszony kizárólag a szolgáltatás nyújtásának tartamára jön létre. Ebben az esetben az Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatás időarányos ellenértékét a Szolgáltató számlája ellenében megfizetni.

3.5 Szolgáltatási periódus

A Szerződés első Szolgáltatási periódusa az aláírás napjától az aktuális év utolsó napjáig tart. A további Szolgáltatási periódusok naptári évre szólnak.

3.6 A szerződés időtartama

A Szerződés az egyedi szerződésben illetve az Indexálási tájékoztatóban Szolgáltatási periódusként megjelenő határozott időtartamra jön létre. Ettől az egyedi Szerződés érvényesen eltérhet (akár határozatlan idejű szerződés formájában is).

3.7 Szerződés hosszabbodása

A Szerződés aktuális Szolgáltatási periódusának vége előtt legalább 60 nappal Szolgáltató értesíti az Megrendelőt a következő Szolgáltatási periódusra fizetendő díjakról (Indexálási tájékoztató). Megrendelő 30 napon belül kezdeményezheti a Szerződés módosítását, vagy megszüntetését, ellenkező esetben az Indexálási tájékoztató tartalma elfogadottnak minősül, a szerződés pedig automatikusan hosszabbodik a következő szolgáltatási periódusra.

4. Szerződés módosítása

4.1 Általános rendelkezések

A Szerződés módosítása történhet az egyedi Szerződés módosításával, a Szolgáltatói tájékoztató illetve az ÁSZF Szolgáltató általi, egyoldalú módosításával. Szolgáltató jogosult az Szerződést egyoldalúan olyan harmadik félre átruházni, mely a Szerződésben foglalt feltételekkel képes az abban meghatározott szolgáltatás Megrendelőnek történő nyújtására. Szolgáltató a Szerződés átruházásáról előzetesen köteles Megrendelőt írásban értesíteni.

4.2 Az egyedi Szerződés módosításának egyes esetei, a szerződésmódosítás feltételei

Felek az egyedi Szerződést közös megegyezés alapján bármikor módosíthatják. A módosítás kizárólag írásban érvényes. Az Megrendelő az értékesítési és számlázási adatokban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül írásban, beazonosítható adatokkal bejelenteni. A bejelentés elmulasztása és Megrendelő emiatt történő késedelembe esése késedelmi kamatfizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.3 Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása és Megrendelői tájékoztatása

Szolgáltató legalább évente egyszer a Szerződésben szereplő Szolgáltatási Díjat felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan, az Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett módosíthatja (indexálás). Szolgáltató jogosult az ÁSZF, az egyedi Szerződés, a Szolgáltatási Díjak és Díjcsomagok egyoldalú, Megrendelő előzetes értesítését követően hatályba lépő módosítására a következő esetekben:

A Szolgáltatási Díjak módosítása esetén a módosítás nem érintheti Megrendelőnek az előre fizetett Szolgáltatási Díját, csak a következő fizetési időszakot. Ha a Szerződés feltételeit a Szolgáltató egyoldalúan módosítani kívánja, Szolgáltató a tervezett módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal a változásokat a Szolgáltató Honlapján közzéteszi. Szolgáltató a jelen pontban foglalt értesítési határidőt nem alkalmazza az ÁSZF azon módosításaira, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítás kizárólag valamely Megrendelő által fizetendő Szolgáltatási Díj vagy más díj csökken.

5. A szolgáltatás igénybevételének megkezdése

5.1 Általános rendelkezések

Szolgáltató az egyedi Szerződésben meghatározott határidőn belül / időponttól kezdve nyújtja a szolgáltatást. Szolgáltató az Megrendelő által specifikált információk alapján nyújtja az Megrendelő szolgáltatását. Amennyiben valamely paraméterre nem érkezik specifikált igény, akkor a Szolgáltató a szolgáltatást az általa alkalmazott iparági standard szerint nyújtja.

5.2 A szolgáltatás létesítése

A szolgáltatást, az üzembe helyezést, telepítést, a kezdeti konfigurációnak a szolgáltatás specifikáció szerinti beállítását, a működés megkezdését, a szolgáltatás funkcionális tesztjeinek végrehajtását, és az Megrendelőnek történő átadását követően tekinthetjük létesítettnek (az Megrendelő rendelkezésére bocsátottnak). A szolgáltatás létesítésének folyamatában részteljesítés előfordulhat - jellemzően, ha az üzembe helyezés folyamatát a Szolgáltatón kívüli tényezők is befolyásolják -, erről a Szolgáltató egyedi ajánlatban tájékoztatja az Megrendelőt.

6. A szolgáltatás szünetelése

6.1 Általános rendelkezések

Amennyiben a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti.

6.2 Szolgáltató érdekkörében bekövetkező szünetelés esetei

A szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet: (a) Megrendelő – a szünetelést legalább 3 (három) naptári nappal megelőző – előzetes értesítése mellett, a rendszer átalakítása, felújítása, frissítése, cseréje, karbantartása miatt; (b) a rendszer integritásának megőrzése érdekében végrehajtott rendkívüli karbantartás miatt, amelyet Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül végrehajtani; (c) Szolgáltató által előre nem látható egyéb ok esetén. Ha Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre, a szünetelés időtartama csökkenti a Rendelkezésre Állás idejét.

6.3 Szünetelés Megrendelő kérésére

Az Megrendelő a szünetelést írásban kérheti a szünetelés kezdetét megelőzően legalább 30 (harminc) nappal. Az Megrendelő által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama 90 (kilencven) nap, és 1 (egy) éven belül csak egyszer kérhető. A szünetelés időtartama a Szerződés által meghatározott határozott időtartamba nem számít bele. A szünetelés időtartama alatt Megrendelő a Szolgáltatási Díj 0%-ának megfizetésére köteles, melynek mértékét azonban a Szolgáltató indokolt esetben magasabb összegben is megállapíthatja. A szünetelési időszak elteltét követően a Szolgáltatás külön értesítés nélkül folytatódik, az Megrendelőt pedig ismét terheli minden a Szerződésből eredő kötelezettség és az azt követő időtartamra a teljes Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A Szolgáltatás szünetelésének rendkívüli befejezését Megrendelő írásban kérheti.

6.4 A mindkét fél érdekkörén kívül eső okokból bekövetkező szünetelés

Egyik Fél sem felelős a szerződéses jogviszony szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás vagy késedelmes teljesítéséért, ha azt Vis Maior Esemény okozta. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni annak várható időtartamáról, illetve a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatásáról. Vis Maior Esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződéses jogviszony teljesítése a Vis Maior Esemény miatt nem lehetséges. E pontban szereplő szünetelési okok a Rendelkezésre Állás időtartamát nem befolyásolják.

7. A szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei

A Szolgáltató az Megrendelőnek nyújtott valamennyi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, illetve ezen szolgáltatások nyújtásának felfüggesztésére, a szolgáltatások minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a következő esetekben jogosult:

Amennyiben az Megrendelőnek a Szolgáltatóval több Szerződése van hatályban vagy a Szolgáltatótól több szolgáltatást vesz igénybe és az Megrendelő bármely Szerződés vagy szolgáltatás tekintetében díjfizetési vagy egyéb kötelezettségeit megszegi, akkor a Szolgáltató jogosult bármely szolgáltatás bármely mértékű korlátozására, akár az összes szolgáltatás korlátozására is. A korlátozás mértékét a Szolgáltató jogosult meghatározni a számlatartozás függvényében. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást a lehető legrövidebb időn belül – legfeljebb 48 órán belül – megszüntesse, amennyiben az Megrendelő a korlátozás okát megszünteti, és erről az Megrendelő a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon tájékoztatja vagy arról Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez vagy ha a korlátozást elrendelő hatóság ekként rendelkezik. A Szolgáltató a szolgáltatás újbóli igénybevehetőségének biztosításáért egyszeri díjat számol fel. A korlátozás időtartamára az Megrendelőt a díjjóváírás nem illeti meg.

8. Szerződés megszűnése és megszüntetése

8.1 Szerződés megszűnése

A Szerződés, az abban meghatározott jogok és kötelezettségek minden további értesítési kötelezettség nélkül megszűnnek az alábbi esetekben:

A határozott időtartamú Szerződést sem Szolgáltató sem Megrendelő nem szüntetheti meg rendes felmondással a határozott időtartam alatt.

8.2 Szerződés rendkívüli felmondása

Megrendelő az alábbi esetekben jogosult mind a határozott mind a határozatlan idejű Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni (Megrendelői rendkívüli felmondás):

Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult mind a határozott mind a határozatlan idejű Szerződés azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni (szolgáltatói rendkívüli felmondás):

Amennyiben a felmondás indoka az Megrendelő szerződésszegése és az Megrendelő a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és erről a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon értesíti, és az ilyen értesítés a felmondási idő végéig Szolgáltatóhoz megérkezik, a Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben egy naptári éven belül kétszer rendkívüli felmondásra okot adó szerződésszegést valósít meg, úgy a harmadik alkalommal Szolgáltató akkor is jogosult a Szerződés rendkívüli felmondására, ha az Megrendelő a rendkívüli felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti. Szolgáltató a Szerződés felmondását elsősorban írásban, email- és/vagy tértivevényes levélben közli. A felmondás tartalmazza: (a) felmondás indokát; (b) felmondási időt, a felmondási idő lejáratának napját. Szolgáltató jogosult a Szerződés felmondás helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben Megrendelő a korlátozás okát 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak.

8.3 Kötelezettségek a Szerződés megszűnése esetén

A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Megrendelő nem mentesül az Megrendelői jogviszonyból a felmondás időpontját megelőzően, illetve azt követően keletkező esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Szerződés megszűnéséig felmerülő díjakat Megrendelő köteles megfizetni. Amennyiben Megrendelő a határozott időre megkötött Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt nem rendkívüli felmondással szünteti meg, vagy amennyiben a határozott időre megkötött Szerződést Szolgáltató rendkívüli felmondással szünteti meg, úgy Szolgáltató követelheti az esedékes rendszeres díjakat egy összegben megfizetni. Szolgáltató a Szerződés megszűnésének napjától számított 15 (tizenöt) naptári napig tárolja Megrendelő adatait, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Azonban az adatok esetleges áthelyezéséről és további tárolásáról Megrendelőnek kell gondoskodnia. 15 (tizenöt) nap eltelte után az adatok törlésre kerülnek. Szolgáltató külön szolgáltatás keretében végzi Megrendelői adatainak áthelyezését, exportálását, konvertálását, tárolását vagy Megrendelő adataira irányuló más szolgáltatást.

8.4 A határozatlan időtartamú Szerződés rendes felmondása a felek részéről

A határozatlan időtartamra megkötött, illetve határozatlan időtartamúvá vált Szerződést mind Szolgáltató, mind Megrendelő 30 (harminc) napos felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül bármikor jogosult felmondani.

9. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás

9.1 Hibabejelentés Szolgáltató Ügyfélkapu rendszerében

Megrendelő a hibák bejelentését a Szolgáltató Ügyfélkapu rendszerében, vagy e-mail levélben teheti meg, ami után a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a hiba elhárítására. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hibajelenség részletes - a hiba reprodukálásához szükséges adatokkal ellátott - leírását.

9.2 A vállalt hibaelhárítási célérték

Szolgáltató a hibabejelentést követően az egyes szolgáltatások esetén meghatározott időtartamon belül megkezdi a hibaelhárítást. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy amennyiben a meghibásodás Szolgáltató érdekkörében merül fel (pl. Szolgáltató rendszerében használt berendezés okozta), a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított olyan határidőn belül elvégezze, amelyre az egyes szolgáltatások esetén vállalt éves Rendelkezésre állás keretében kötelezettséget vállalt. Ha a kivizsgálás vagy a javítás kizárólag Megrendelő jelenlétében, vagy Megrendelő által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás Szolgáltató és Megrendelő által megállapodott időpontban Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a fent megjelölt határidő a kiesés időtartamával meghosszabbodik. Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indoklással értesíti Megrendelőt arról, hogy (a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető vagy a hiba Megrendelő érdekkörébe tartozó okból merült fel; (b) a hiba elhárítását befejezte; (c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni.

10. Az ügyfélszolgálat működése, Megrendelői panaszok intézése

10.1 Az ügyfélszolgálat működése

Szolgáltató Megrendelői megfelelő tájékoztatása érdekében, valamint a szolgáltatással kapcsolatos Megrendelői igények kielégítésére online Ügyfélkaput, a szolgáltatással kapcsolatos szerződéskötési, ajánlattételi, információs, ajánlatmódosítási, pénzügyi reklamációs ügyek intézésére pedig ügyfélszolgálatot működtet, melyek elérhetősége jelen ÁSZF-ben illetve az Egyedi szerződésben található (Pénzügyi kapcsolattartó).

10.2 Viták rendezése

Felek törekednek arra, hogy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos vitákat tárgyalásos úton, békésen rendezzék. Ennek sikertelensége esetén Megrendelő az alábbi szervekhez fordulhat: (a) A gazdasági kamarák mellett működő ​független békéltető testületek​nél az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére van mód, illetőleg (b) A jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében rendezhető, amelyre Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Megrendelő jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén

11.1 Jóváírás

A jóváírás alapja a késedelmes napok száma. Késedelmes nap az a nap, amelyen a szolgáltatás a hiba bejelentésétől számított, az egyes szolgáltatásoknál szereplő éves rendelkezésre állás szerint megengedett időtartamon túl, Szolgáltatónak felróható okokból nem vehető igénybe. A késedelmes napra vonatkozóan Szolgáltató kötelez az adott szolgáltatással kapcsolatos díjakat jóváírni. A jóváírás mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentésének időszakában Megrendelő által a Szerződés alapján, az adott szolgáltatással kapcsolatban (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) fizetett Megrendelői díj alapján egy napra vetített összeg. A jóváírás megfizetésén túlmenően a Szolgáltató nem vállal semminemű egyéb anyagi felelősséget (elmaradt haszon, egyéb felmerült költségek stb.) a szolgáltatás kiesése miatt. A jóváírás alapértelmezésben a következő Szolgáltatási periódus díjából kerül levonásra, a szerződés megszűnése esetén pedig visszatérítésre kerül.

11.2 Megrendelő által okozott hiba

Szolgáltató nem felel és nem vállal felelősséget a szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért: (a) Megrendelő által biztosított infrastruktúra (hardver, szoftver, hálózat, stb) hibája vagy alkalmatlansága; (b) a műszaki berendezés vagy a szolgáltatás helytelen vagy rendeltetésellenes használatai; (c) a Szerződésben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Megrendelő általi megszegése (ideértve a szoftver jogtulajdonosa törvény által védett érdekeinek megsértését, pl. tartalom, fájlcsere, rosszindulatú támadások); (d) a szolgáltatás megszakítása vagy korlátozása más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadása miatt; (e) szoftver vagy eszköz helytelen, nem Szolgáltató által végzett konfigurációja.

12. Adatkezelés, adatbiztonság

12.1 Adatkezelés

Felek megállapítják, hogy a jelen ÁSZF alapján megkötött Szerződésben és az egyéb kapcsolódó dokumentumokban foglalt (pl. kapcsolattartói adatok), illetve a Felek együttműködése során a teljesítés érdekében kezelt (pl. Megrendelő munkavállalóinak adatai, az információbiztonsági vezetők adatai, stb.) személyes adatok vonatkozásában – amennyiben az adott adatot kezeli – mindkét Fél adatkezelőnek minősül. Felek az adatkezelés jogszerűségéért a felelősséget maguk viselik.

Az adatkezelés jogalapja: Mindkét adatkezelő esetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az ​adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelők önállóan felelnek azért, hogy a jogos érdek alkalmazásához szükséges érdekmérlegelési tesztet elvégezzék és dokumentálják.

Az adatkezelés céljai: a) Megrendelővel való kapcsolattartás; b) Megrendelő által igénybe vett Szolgáltatás nyújtása, az Szerződés teljesítése; c) Megrendelő részére történő számlázás, a Szolgáltatás díjának (ellenértékének) beszedése; d) Szolgáltató üzletszerzési (marketing) tevékenysége céljából Megrendelő megkeresése, ill. a Szolgáltatások bemutatása során Megrendelő referenciaként való szerepeltetése. A marketing célú megkeresés hozzájárulás alapján történhet.

Az adatkezelés címzettjei: Szolgáltató kapcsolattartó munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok a Szerződés fennállása alatt, illetve a Szerződésből eredő törvényes elévülési időn belül kezelhetők az igények érvényesítéséhez szükséges mértékben, azaz a Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, Szolgáltató minden évben január hónapban, egy alkalommal rendszeres felülvizsgálatot tart, és törli azokat az adatokat, amelyek kezelési ideje lejárt.

A kezelt adatok ​kategóriái:

Megrendelő jogai Megrendelő jogosult kérelmezni Szolgáltatótól, mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megrendelő a jogait kizárólag a Szerződésben nevesített kapcsolattartója vagy kapcsolattartói útján gyakorolhatja, ill. Szolgáltató kizárólag a nevesített kapcsolattartókon keresztül leadott igényeket teljesíti. Megrendelő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Szolgáltató akadályozná. az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Megrendelő jogosult a hozzájárulás bármely időpontban a hozzájárulás visszavonására, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Megrendelőnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A személyes adat szolgáltatása a Szerződés kötésének előfeltétele. Megrendelő köteles az ebben a fejezetben felsorolt személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Szerződést nem lehet megkötni, Szolgáltató nem tudja nyújtani a Szolgáltatást, a Szolgáltatás kapcsán a kapcsolattartás nem lehetséges. A Szerződés megkötésének nem előfeltétele Szolgáltató marketing célú adatkezelése, Megrendelő ezeknek a személyes adatoknak a megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy Szolgáltató nem nyújt marketing célú tájékoztatást. Ha Szolgáltató a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell Megrendelőt erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

12.2 Adatfeldolgozás

Szolgáltató a szerződés teljesítéséhez kezelt személyes adatokat (pl. Megrendelő ügyfeleinek adatai) adatfeldolgozóként, Megrendelő – mint adatkezelő – utasításainak megfelelően köteles kezelni. Amennyiben az Megrendelő írásban másként nem rendelkezik, a Szerződés aláírásával az Megrendelő, mint adatkezelő az alábbiakban határozza meg a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelési célokat: az Megrendelő szolgáltatásainak igénybevétele érdekében regisztráló, beiratkozó és hozzájuk kapcsolódóan más személyek (pl. törvényes képviselő, készfizető kezes) beiratkozáskor vagy a beiratkozás ideje alatt később, a díjfizetéskor, továbbá a kölcsönzések, szolgáltatások és azok meghosszabbításai során megadott személyes adatok kezelése, a szolgáltatások igénybe vételének biztosítása és nyomon követése, a kapcsolattartás, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás lehetővé tétele vagy megkönnyítése, az esetleges kártérítési igények érvényesítése, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása. Az adatkezeléssel érintettek köre: az intézménybe beiratkozók, regisztrálók, a törvényes képviselők, a készfizető kezesek, a meghatalmazottak, valamint a szolgáltatásokat beiratkozás nélkül igénybe vevők, továbbá az intézmény munkatársai, illetve a személyes adataik típusait: a beazonosítást és a kapcsolattartást lehetővé tevő, továbbá a munkavégzést lehetővé tevő személyes adatok. A jelen pontban írt személyes adatokkal összefüggésben Szolgáltató által ellátott tevékenység a Szolgáltatás biztosításához szükséges rendszer üzemeltetése, hibaelhárítás során végzett adatkezelési műveletek: tárolás, betekintés, törlés, biztonsági mentés, frissítés, stb. Szolgáltató köteles meghozni azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítható, hogy a személyes adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező, irányítása alatt álló személyek, beleértve az esetleges további adatfeldolgozókat is, kizárólag az Megrendelő utasításainak megfelelően kezelhessék azokat. Az Megrendelő az egyes adatcsoportokra vagy esetekre általánosságban is meghatározhatja az adatok kezelésének módját. Megrendelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Megrendelőt terheli felelősség, ugyanakkor Szolgáltató köteles Megrendelő figyelmét haladéktalanul, az utasítás végrehajtása előtt felhívni, ha úgy véli, hogy Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző utasítást adott. Szolgáltató köteles mindent megtenni az általa a szerződés keretein belül kezelt személyes adatok biztonsága, valamint az adatkezeléssel összefüggő kockázatok csökkentése érdekében, összhangban a GDPR 32. cikkében foglaltakkal, és az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló rendeletekkel; továbbá köteles Megrendelő ezirányú utasításait fogadni és teljesíteni. Szolgáltató az adat- és információbiztonság megfelelő szintjének elérése és fenntartása (garantálása) érdekében technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, ideértve, többek között az alábbiakat:

Szolgáltató saját céljaira vagy az Megrendelő által meghatározott céloktól eltérő célokra a személyes adatokat nem használhatja. Szolgáltató tevékenysége során a GDPR-ban, PDPA-ban és más adatvédelmi jogszabályokban előírtakat betartva, a kialakult joggyakorlatnak megfelelően, a nemzetközi ajánlások figyelembe vételével köteles eljárni. A jelen szerződés teljesítése érdekében az Megrendelő által átadott vagy a szolgáltatás nyújtása során az Megrendelő nevében eljáró személyek által a Szoftverbe bevitt adatok (beleértve a személyes adatokat is), információk, illetve ezekből keletkező bármilyen személyes adat, adat vagy információ Megrendelő tulajdonát képezi. Ezen adatokat, személyes adatokat, információkat Megrendelő jogosult a maga számára bármikor más rendszerben rögzíteni, továbbá a Szolgáltató köteles azokat a szerződés megszűnését, megszüntetését megelőzően, a Felek által megállapított időpontban átadni Megrendelő részére valamely általánosan feldolgozható formátumban, továbbá a szerződés megszűnését, megszüntetését követő 30 napon belül azokat rendszereiből véglegesen törölni, a papír alapon lévőket megsemmisíteni, amely tényről teljes bizonyító erejű magánokirat kiállításával nyilatkozik Megrendelő felé. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyaként nevesített feladatok minősülnek adatfeldolgozói feladatoknak, műveleteknek, a szerződés ellenértéke az adatfeldolgozói minőségből adódó feladatok ellentételezését is szolgálja.

12.3 Adatbiztonság

A Szolgáltatásra vonatkozó olyan adatokat, amelyek a Szolgáltatás igénybevételéhez, valamint jogszabályban előírt módon az illetékes hatóság feladatai végzéséhez szükségesek, Szolgáltató köteles – jogszabályban meghatározott módon és esetekben – a jogszabályban meghatározott hatóság részére szolgáltatni, még akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. Szolgáltató az általa vagy Szoftverének igénybevételével kezelt illetve továbbított adat tartalmát kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos az Megrendelő által feltöltött adatok ellenőrzésére, amennyiben jogsértés vagy szerződésszegés gyanúja merül fel. Szolgáltató azonban nem köteles előzetesen és rendszeresen ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett adat tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szolgáltató nem felel az Megrendelő által továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért. A nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében külön törvényben foglaltak esetét kivéve Szolgáltató – az érintett Megrendelő beleegyezése nélkül – az adatokat nem figyeli meg, tárolja, vagy az adatokba nem avatkozik bele, kivéve az alábbi, Megrendelők érdekében tett intézkedéseket:

Szolgáltató által alkalmazott szűrési eljárás sem nyújthat teljes körű, hibátlan védelmet, ezért előfordulhat, hogy a felhasználó vírusos levelet kap vagy egy nem vírusos levelet a rendszer vírusosnak érzékel. Szolgáltató nem felel a vírusos levelek megjelenéséből, vagy a szűrési eljárás által vírusosnak vagy spamnek észlelt levelek elvesztéséből keletkező károkért.

A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatók azoknak, akik:

Szolgáltató Megrendelő határidőre nem rendezett tartozásainak beszedése érdekében kizárólag a tartozások beszedéséhez szükséges, az Megrendelőre vonatkozó adatokat jogosult átadni harmadik fél számára, és e harmadik fél az átadott adatokat legfeljebb a tartozás kiegyenlítéséig tárolhatja.

13. Megrendelő jogai és kötelezettségei

13.1 Megrendelő jogai

Megrendelő jogosult a szolgáltatásokat igénybe venni a ÁSZF-ben és az Egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint. Megrendelő jogosult a szolgáltatások igénybevétele során, Szolgáltató által nyújtott fizikai vagy virtuális szervertárhelyekre, rendszerekbe, szoftverekbe, valamint adatbázisokba bevitt, rögzített, feltöltött, ill. ezekből keletkezett adatokat, információkat a szolgáltatás megszűnésekor elvinni.

13.2 Megrendelő felelőssége

Megrendelő köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. A szolgáltatás helytelen használatáért Megrendelőt terheli a felelősség. Az Megrendelő vállalja, hogy biztosítja a szükséges együttműködést a szolgáltatás létesítésével és nyújtásával kapcsolatban. Megrendelő a szolgáltatást – a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül – nem jogosult átruházni harmadik félre. Megrendelő szavatolja, hogy a szolgáltatással összefüggésben futtatott alkalmazások, szoftverek jogszerű használatára jogosult. Megrendelő a Szolgáltató szervereit kizárólag olyan információ továbbítására használhatja, amely nem jogszabálysértő, így különösen nem sérti a Szolgáltató jó hírnevét és megfelel a tisztességes üzleti magatartás gyakorlatának. A szolgáltatás működtetéséhez szükséges Megrendelő Oldali Eszközöket Megrendelő igényei szerint üzemelteti. Az Megrendelő Oldali Eszközök rendeltetési célnak megfelelő beszerzéséről, hibátlan, biztonságos üzemeltetéséről Megrendelő gondoskodik. Megrendelő felel az Megrendelő Oldali Eszközökben keletkező kárért vagy adatvesztésért. Megrendelő köteles gondoskodni az Megrendelő Oldali Eszközeinek kártékony programoktól (vírusok, trójai programok stb.) mentes működtetéséről. Megrendelő felel a kártékony programok miatt Megrendelő Oldali Eszközökben bekövetkezett károkozásért. Megrendelő felelősséggel tartozik Szolgáltató felé, ha az Megrendelő Oldali Eszközeiről kiinduló kártékony program fertőzése Megrendelő adatain túlterjedő kárt okoz.

13.3 Biztonság

Megrendelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazni annak érdekében, hogy megelőzze vagy minimalizálja a szolgáltatás jogosulatlan alkalmazását, lépéseket téve annak biztosítására, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá a szolgáltatás használatához. Megrendelő nem használhatja a Szolgáltatást szándékos károkozásra vagy annak megkísérlésére. A szolgáltatás megosztása jogosulatlan felhasználókkal nem engedélyezett. Megrendelő felelőssége a jelszavak titokban tartása.

14. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató jogosult a szolgáltatással kapcsolatos az Megrendelő által feltöltött adatok ellenőrzésére, amennyiben jogsértés vagy szerződésszegés gyanúja merül fel. Szolgáltató azonban nem köteles előzetesen és rendszeresen ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szolgáltató kifejezetten kizár minden, nevesített vagy hallgatólagos felelősséget, ideértve különösen az üzleti felhasználhatóságért és a meghatározott célra való alkalmasságért. Szolgáltató jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállalkozó magatartásáért Szolgáltató úgy felel, mintha maga járt volna el.

Szolgáltató nem felel a továbbított információ tartalmával okozott jogsérelemért, illetve kárért, ha:

Abban az esetben, ha Szolgáltató Megrendelő által biztosított információt tárolja, Szolgáltató akkor nem felel Megrendelő által biztosított információ tartalmával okozott kárért, ha:

Amennyiben Szolgáltató információk megtalálását elősegítő szolgáltatást biztosít Megrendelő számára, Szolgáltató akkor nem felel az információ ilyen módon történő hozzáférhetővé tételével okozott kárért, ha:

15. Szellemi tulajdon

A Szolgáltató „Szellemi tulajdona” magában foglalja: (a) a szolgáltatásokat, ideértve a Szolgáltató tulajdonában álló szoftvereket és a harmadik felek zárt forráskódú szoftvereit is, amelyeket a Szolgáltató az Megrendelő részére a Szolgáltatások felhasználása körében biztosít; (b) valamennyi, a Szolgáltató által kifejlesztett vagy alkalmazott szoftvert, szoftvermegoldást, technológiát, technikai információt, felfedezést, ötletet, elméletet, fejlesztést, dizájnt, eredeti szerzői művet, folyamatot, algoritmust, találmányt, know-how-t, eljárásmódot és egyéb információt; (c) a Szerződéssel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltató által átadott valamennyi dokumentációt, programanyagot, marketing anyagot, folyamatábrát, jegyzetet, vázlatot és egyéb információt; (d) Szolgáltató üzleti titkait, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és/vagy titkos információit.

Ha az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződés Megrendelő számára használati jogon kívül más jogot vagy jogcímet nem keletkeztet sem a Szolgáltató Szellemi Tulajdonára sem a szolgáltatáshoz felhasznált harmadik fél Szellemi Tulajdonára. A szolgáltatáshoz felhasznált Szolgáltató- és harmadik fél Szellemi Tulajdonát: (a) nem adhatja bérbe vagy kölcsönbe, nem terhelheti meg, zálogosíthatja el, nem másolhatja le, nem teheti hozzáférhetővé és nem forgalmazhatja; (b) nem adhatja át harmadik félnek; (c) nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához; (d) nem készíthet róla másolatot, és nem járulhat hozzá arról másolat készítéséhez vagy annak forgalmazásához; (e) nem tanúsíthat olyan szándékos magatartást, amely veszélyezteti a Szolgáltató Szellemi Tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát; (f) nem szerezhet tulajdonjogot a Szolgáltató Szellemi Tulajdonán, és nem is törekedhet erre; (g) a Szolgáltató Szellemi Tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyéb módon sem próbálhatja annak forráskódját, adatbázis-szerkezetét megszerezni; (h) nem távolíthatja el, módosíthatja vagy írhatja felül a Szolgáltató Szellemi Tulajdonán feltüntetett vagy annak használata során feltűnő copyrightot, védjegyet vagy egyéb, szellemi tulajdonra utaló megjelölést.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftvereket egyoldalúan megváltoztatni, javítani, fejleszteni, amennyiben ez karbantartás vagy szolgáltatási szint növelés érdekében szükséges. Amennyiben az Megrendelő a szoftvert vagy a szolgáltatások más elemét anélkül módosítja, hogy arra a Szerződés alapján jogosult lenne, úgy Szolgáltató nem vállal felelősséget a szoftver vagy a szolgáltatások ilyen módosításból eredő meghibásodásáért. Megrendelő a szolgáltatáshoz szükséges, Szolgáltató által telepített szoftvereket, know-how-t és egyéb szellemi termékeket Szolgáltatás igénybe vételén kívül nem használhatja más célra, azokat a rendszerből le nem másolhatja és harmadik személy számára tovább nem adhatja, részére hozzáférést nem biztosíthat. Az Megrendelő köteles a Szolgáltatót kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely ezen rendelkezés megsértéséből származik. Megrendelő által a szolgáltatások igénybevétele során, Szolgáltató által nyújtott fizikai vagy virtuális szervertárhelyre, rendszerekbe, szoftverekbe, valamint adatbázisokba bevitt, rögzített, feltöltött adatok, információk Megrendelő szellemi tulajdonát képezik, ha jogszabály, szerződés másként nem rendelkezik vagy egyéb jogviszonyból más nem következik.

16. Díjazás

16.1 Egyszeri díjak

Szolgáltató a szolgáltatások igénybevétele esetén – a rendszeres díj mellett – egyszeri díjat is megszabhat a szolgáltatás telepítéséért, indításáért, és kapcsolódó feladatok elvégzéséért (adatmigráció, adattisztítás, integráció, visszakapcsolás stb.) melyek mértéke az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra. Ezeket a díjakat Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését követően számlázza. Szolgáltató licensz díjait a jogosultság kezdetét követően számlázza. A jogosultság kezdete a vonatkozó szerződés aláírásának dátuma, mely független az esetlegesen kapcsolódó telepítési szolgáltatás teljesítési dátumától.

16.2 Rendszeres díjak

Megrendelő időszaki (választhatóan havi, negyedéves, féléves vagy éves) díjat fizet a szolgáltatásért, melynek mértéke és gyakorisága az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra. Havi, negyedéves és féléves számlázás nem választható amennyiben az bruttó 50.000 HUF vagy 150 EUR vagy 5000 THB alatti összegű számlákat eredményezne. Szolgáltató díjfizetési időszakonként, az aktuális időszakot megelőzően az esedékes díjakról számlát készít, és Megrendelő részére azt megküldi.

16.3 Kedvezmények

Amennyiben az Megrendelő valamely szolgáltatást feltételhez kötött kedvezménnyel együtt veszi igénybe, a kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy – a Szerződés hatályba lépésétől számított és Szolgáltató által megjelölt határozott időtartam alatt – a nyújtott szolgáltatás Megrendelő oldalán felmerülő okból nem kerül korlátozásra, szünetelésre, felmondásra, illetve Megrendelő a díjfizetéssel késedelembe nem esik.

16.4 A díjfizetés és számlázás módja

A díjfizetés az Egyedi Szerződésben illetve az éves Indexálási tájékoztatóban meghatározott szolgáltatási díjak alapján történik. Az eseti, havi, negyedéves és féléves számlák fizetési határideje a kiállítástól számított 10 naptári nap. Az éves számlák fizetési határideje a szolgáltatási periódus évének január 10-e. Megrendelő a számlát legkésőbb a számlán meghatározott fizetési határidőig banki átutalással köteles megfizetni Szolgáltató bankszámlájára. Amennyiben az Megrendelő a tárgy díjfizetési időszak kezdő hónapjának 15. napjáig nem kap számlát, úgy köteles azt Szolgáltató felé jelezni. Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben a számla összegét a számlán feltüntetett időpontig nem fizeti be. Szolgáltató az általa kiállított számlákat nem postai úton, hanem az Egyedi szerződésben meghatározott Pénzügyi kapcsolattartói e-mail címére, elektronikusan küldi. (Ez nem elektronikus számlázást jelent, csak elektronikus számlatovábbítást.) Megrendelő jogosult a Szolgáltató által kiállított eredeti számla ismételt - elektronikus formában történő - megküldését igényelni (számlamásolat). A számlamásolat kiállítása díjköteles.

16.5 Pénzügyi követelések engedményezése

Szolgáltató jogosult az Megrendelővel szemben fennálló pénzügyi követelését az Megrendelő külön engedélye nélkül harmadik félnek bármikor engedményezni, melyről Megrendelőt köteles írásban tájékoztatni.

17. Vegyes rendelkezések

17.1 Irányadó jog

A Szerződés értelmezésére, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Megrendelő székhelye szerinti jogszabályok az irányadóak.

17.2 Titoktartás

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok tartalma, illetve a szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban a másik Félre vonatkozóan tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, pénzügyi, személyes jellegű vagy munkaügyi, illetve üzleti adat és információ az érintett Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül kizárólag abban az esetben hozhatók harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra, amennyiben azt jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat kötelezően előírja. Felek saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítanak, hogy az információ véletlen kiszolgáltatását megakadályozzák. Felek a szerződés teljesítés során vagy érdekében tudomására jutott bármely tény, adat vagy információ, illetve az azokból levonható következtetések tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalnak, azokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. A titoktartási kötelezettség jelen szerződés hatálya alatt és megszűnését követően is, időkorlátozás nélkül áll fenn. A Szolgáltató nevében eljáró személyek az Megrendelő adatai vagy az Megrendelőhöz köthető adatok kezelését megelőzően titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni, amelynek megtörténtéről Szolgáltató az Megrendelő ilyen értelmű kérése esetén teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles nyilatkozni. A titoktartási kötelezettség megsértésének gyanúja esetén Szolgáltató köteles Megrendelővel mindenben együttműködni a felmerült körülmények tisztázása, illetve az esetleges további titoksértés megakadályozása érdekében. Szolgáltató a nevében eljáró személyek titoksértése esetén az így bekövetkezett erkölcsi és anyagi kárért teljes felelősséget vállal.

17.3 Értesítések

Ha a Szerződés általánosságban írásbeli értesítést határoz meg, az alatt levélpostai küldeményt, e-mailt vagy az Ügyfélkapun tett bejegyzést kell érteni. A Felek által küldött írásbeli értesítések az alábbiak szerint minősülnek kézbesítettnek:

A Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és a számlákat az Egyedi Szerződésben megadott Pénzügyi kapcsolattartói e-mail címre kell küldeni. Ha az Egyedi Szerződés ilyen értesítési címet nem tartalmaz, akkor az értesítéseket a székhely, illetve lakhely szerinti címre kell küldeni.

Amennyiben az értesítés tárgya a jelen ÁSZF módosítása, úgy Szolgáltató értesítési kötelezettségének a Szolgáltató Honlapján történő közzététellel tesz eleget.